- - - - - -
petak, 22 septembar 2023
A+ R A-

BEOGRADSKA ISLAMSKA SREDNJA MEDRESA RASPISALA KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED

viber slika 2022 06 29 11 27 27 206
 
Beogradska islamska srednja medresa raspisuje
                                    
                                                                                      KONKURS
 
za prijem učenika u prvi razred Beogradske islamske srednje medrese u školskoj 2022/2023. godini.
 
 
Kandidati za prijem moraju ispunjavati sledeće uslove:
 
- Da su završili završni razred osnovne škole sa najmanje vrlodobrim uspehom i primerenim vladanjem;
- Da nisu stariji od 18 godina.
 
 
Za prijavu na konkurs neophodno je predati:
 
1. Zahtev za upis (preuzima se u Medresi);
2. Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
3. Uverenje o uspehu u tri razreda koja prethode završnom razredu osnovne škole;
4. Izvod iz matične knjige rođenih.
 
Prijemni ispit se ne polaže, a pravo na prijavu imaju i dečaci i devojčice.
 
Rok za dostavljanje dokumenata je 29.7.2022.
 
Upravni odbor Beogradske islamske srednje medrese