- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

Dr NADIR ef DACIĆ

Nadir Dacić rođen je 4. januara 1969. godine u Cetanovićima (Sjenica), od oca Hafiza i majke Safe, rođene Batkić. U rodnome mjestu završio je osnovnu školu, Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu 2012. i doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul kultura 2015. godine.
Imamsku službu započeo 1990. godine u džematu Zabrnjica kod Priboja, a 1992. godine postavljen za imama Velike džamije u Prijepolju. Bio je član Mešihata Islamske zajednice Sandžaka (1998.-2003.), u istom periodu i sekretar Sabora Islamske zajednice Sandžaka, a bio je i član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Od 1999. godine vrši dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Prijepolja. Direktor je Bakije-hanume medrese u Prijepolju.
Jedan je od inicijatora osnivanja Društva za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka IKRE iz Prijepolja i član Upravnog odbora u prvom sazivu. Objavio više tekstova u Sandžačkim novinama, Glasu Islama, Polimlju, Preporodu, Glasniku, Almanahu, Bošnjačkoj riječi i Istorijskoj baštini, časopisu za istoriografiju i arhivistiku iz Užica. Osnivač i rukovodilac hora ilahija i kasida Sandžački biseri (1995.-2004.). Organizator je i voditelj više tribina i programa vjerskog, kulturnog i naučnog karaktera. Bio je predavač je Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, profesor medrese Bakije-hanume u Prijepolju, te trenutni direktor ove ustanove, a takođe je i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu.
Dugogodišnji je član najviših izvršnih i predstavniičkih organa Islamske zajednice, Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, Rijaseta, te Sabora IZ-e. Na sjednici Vrhovnog Sabora Islamske zajednice Srbije 28. oktobra 2023. izbaran je na dužnost ovog najvišeg predstavničkog i zakonodavnog organa Islamske zajednice Srbije. Bio je i član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i član Izvršnog odbora ovog Vijeća.
Učesnik je brojnih međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Takođe je veoma aktivan očuvanju muslimanske kulturno-istorijske građe koju je pretočio u značajan broj dela među kojima su:
-Društvo Gajret u Prijepolju i njegova kulturno-prosvjetna djelatnost, Prijepolje 2007. Recenzent Faruk Dizdarević, historičar umjetnosti. Izdavač: Društvo za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka IKRE iz Prijepolja;
-Spomenici islamske kulture i Islamska zajednica Prijepolja, Prijepolje 2008. Recenzenti: Prof. dr. Enes Pelidija i prof. dr Sadudin Musabegović. Izdavači: Matična biblioteka Vuk Karadžić Prijepolje i Muzej u Prijepolju;
-Velika Mahmut-begova džamija, Prijepolje 2008. Recenzent prof. dr. Enes Pelidija. Izdavači: Matična biblioteka Vuk Karadžić Prijepolje i Muzej u Prijepolju;
-Gajret u Sjenici, Prijepolje 2009. Recenzent prof. dr. Šerbo Rastoder. Izdavač: Ustanova kulture Sjenica;
-Šarampov – Ibrahim-pašina džamija i Bakije-hanume medresa, (koautor sa Bahrijom Poturak), Prijepolje 2010. Recenzent dr. Sakib Šehović. Izdavač: Naučnoistraživački institut IBN SINA Sarajevo;
-Gajret u Novoj Varoši, Prijepolje 2011. Recenzent prof. dr. Redžep Škrijelj. Autorsko izdanje;
-Gajret u Prijepolju (1921-1941), Drugo dopunjeno izdanje, Prijepolje 2012. Recenzent Faruk Dizdarević, historičar umjetnosti. Izdavač: Dom kulture Prijepolje;
-Gajret u Novom Pazaru, Prijepolje 2014. Recenzenti: Prof. dr. Sait Kačapor i prof. dr. Redžep Škrijelj. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
-150 godina Bakije-hanume medrese u Prijepolju (1863-2013), na turskom i bosanskom jeziku. Prijepolje 2014. Recenzenti: Prof. dr. Džemaludin Latić i H. Yıldırım Ağanoğlu. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
-Beogradski Gajret Osman Đikić, Beograd 2016. Recenzenti: prof. dr. Ljiljana Čolić, prof. dr. Dragana Kujović, prof. dr. Husein Zvrko. Izdavač Fakultet islamskih nauka u Beogradu i Naučnoistraživački institut ,,IBN SINA“, SARAJEVO;
-Pljevaljski muftija Ajnija ef. Bajraktarević, na turskom i bosanskom jeziku, Prijepolje 2017. Recenzent akademik prof. dr. Emin Sofić – emeritus. Izdavač autor;
-Islamska zajednica Srbije (1868-2018)., (koautor sa Lejlom H. Alomerović, Beograd 2018. Izdavači: Fakultet islamskih nauka u Beogradu i kulturno društvo muslimana Srbije ,,Gajret’’;
-Hafiz Dacić (1922-1988) i njegovo potomstvo, Prijepolje 2018. Recenzent Hadžo Mušović, prof. Izdavač autor;
-Pljevaljsko muftijstvo (1930-1936), Prijepolje 2019. Recenzenti: prof. dr. Husein Zvrko, Suljo Mustafić, prof. i Mehmed Bajraktarević, prof. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
-Prijepolje u prošlosti i sadašnjosti, Prijepolje 2020. Recenzenti: prof. dr. Ramo Kurtanović, prof. dr. Sait Šabotić i Faruk Dizdarević, književnik. Izdavač Biblioteka „Vuk Karadžić“ Prijepolje.
Hadž obavio 1999. godine.
Oženjen je Sabihom Hodžić iz Priboja i ima četvero djece, kćerku Aminu i sinove Amara, Bilala i Hafiza.